Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Tradisjonelle båter

Her vil det bli beskrivelser av tradisjonelle båter. V

"I; tusenvis av år har folk tatt seg fram i båt langs kysten av Norge, først og fremst for å drive med fiske og fangst. Og i tusenvis av år er kunnskapen og ferdighetene som skal til for å bygge båter blitt ført videre fra generasjon til generasjon. Underveis er båtene tilpasset nye bruksområder og behov, og erfaringene fra bygging og bruk er bygd inn i båtene".; Gunnar Eldjarn, båtbygger, Universitetet i Tromsø.

 

Mer enn tusen år ...
På stranda ved Aurlandsfjorden ligger to båter som forteller om mer enn tusen års byggetradisjon langs norskekysten. Til høyre en kopi av en færing fra Gokstadskipfunnet der orginalen er datert til o. år 900 e.kr. Sognebåten til venstre var en båttype som var vanlig i bruk til noen år etter 1900. De tradisjonelle sognebåtene får i dag nytt liv gjennom økt kystfriluftsliv i fjordene. Begge båtene er bygget av Svein Erik Øya. Foto: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN.

 

 

Skrevet av Tore Friis-Olsen 21.06.2006 kl. 12:40


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond