Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Oselver for lystseilas

Arne Emil Christensen beskriver oselveren på Midtsidebåt i Tidsskriftet KYSTEN.

 Midtsidebåten i tidsskriftet KYSTEN, nr. 1 – 1989

 Av Arne Emil Christensen

Oselvertegning

 Av den rike floraen med båttyper langs norskekysten er det to som er ekstra godt kjent blant folk flest, nordlandsbåt og oselver. Begge er vakre båter, og begge typer kom tidlig i bruk som lystbåter utenom det egentlige bruksområdet. Spesielt gjelder det oselveren, som har vært i bruk som kappseilingsbåt i over 100 år i Bergensdistriktet.

 Oselverens mest karakteristiske trekk er de enormt breie bordgangene; spesielt ”børa”, midtbordet, krever materialer utenom det vanlige. Konstruksjonen med tre breie bord deler oselveren med andre båttyper i Sunnhordaland og Rogaland, og det skal et øvet øye til å se på en gammel båt om den er bygget i Os, Strandebarm, Indre Hardanger eller Tysnes.

 Opprinnelig var oselveren fiske- og småtransportbåt for fiskeridistriktene rundt Bergen, størrelsene var færing og seksæring. båtene ble regnet som gode sjøbåter, og var i bruk på ytterkysten helt nord i Nordhordaland, mens fjordbygdene innenfor hadde sin egen båttype.

 Da regattaseilingen med oselvere begynte, var bruksbåtene rigget med spririgg. Når overgangen fra råseil skjedde er ikke kjent. Regattaseilerne brukte også gaffelrigg, og de større båtene var ganske kraftig overrigget.

 Dagens midtsidebåt er en ganske gammel utgave av oselver for lystseilas, og den har stor rigg, med klyver og toppseil i tillegg til spri – storseil og fokk.

 Båten har en ganske spesiell historie. Med ei jente som ble gift i Danmark kom båten i dansk eie, og var i bruk der et par generasjoner.

 Tegningen er omtegnet etter en oppmåling fra 1937 utført av Tage Blum, en av de danske eierne. Fra Danmark kom båten til Sverige, der den siste eieren, Bo von Beetzen ga den til Hordamuseet på Stend.

 Underveis fikk båten en overvintring i Oslo, der den dtod utstilt på Vikingeskipsmuseet side om side med færingen gra Gokstad (midtsidebåt i KYSTEN nr. 3, 1982). Med 1100 år og femti båtbyggergenerasjoner i mellom var det flere likheter enn forskjeller på de to båtene.

Oselver

Utsøkte materialer, førsteklasses håndverk og sikker form. Bedre enn denne båten kan det neppe bli. Færing for seil og årer, bygget av Alfred Søvik. Her er den utlånt til en utstilling på Hordamuseet.

________________________

 

 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 25.05.2005 kl. 10:26


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond