Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Jekta Pauline

Jekta Pauline

Pauline - ex NÆVRA ex PAULINE Jekt "Pauline;" ble bygd av Nils Ovesen på Nordsileiret, Steinkjrr, i 1897 for Olav Berg og Anton Letnes.  "Pauline;" ble bygd av Nils Ovesen på Nordsileiret, Steinkjer, i 1897 for Olav Berg og Anton Letnes. Muligens ble fartøyet bygd på basis av et eldre klinkbygd fartøy. Frem til 1915 ble jekta eid av Olaf Berg og Anton Letnes som seilte i kystfart mellom Trondheim - Arkhangelsk og Bergen med trelast, handelsvarer og fisk.

I 1915 ble "Pauline;" kjøpt av Julius Sand, Eggebogen, og omdøpt til "N;ævra".; Fartøyet gikk nå i fart på Trondheimsfjorden og på Fosen med blant annet trelast, kalk og klippfisk. Omkring 1950 ble fartøyet solgt til Albert Garnvik i Trondheim. I 1952 ble jekta sterkt ombygd på Hitra. Deretter gikk den i flistrafikk mellom Namsos, Innherred og Ranheim papirfabrikker. I 1972 ble "N;ævra" solgt og gikk i ordinær kysttrafikk inntil 1978, da den ble lagt i opplag i Harstad. I forbindelse med et havari i 1914 ble jektas råseilrigg skiftet ut med galeasrigg. Samtidig ble det installert en liten petroleumsmotor. Ved ombygningen i 1952 fikk fartøyet ny baug og fast dekk med moderne lasteutstyr. Samtidig ble det installert ny motor og bygd styrehus.

I 1979 ble "N;ævre" kjøpt av Steinkjer Museum. Restaurering tilbake til råseilrigget jekt ble påbegynt i 1980 og sluttført i 1986. Fartøyet eies nå av Egge Museum.

Deres hjemmesider er: www.pauline.no

__________________________________

  

Skrevet av Administrator 11.06.2002 kl. 11:51

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA