Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Bygninger

Det er mange av bygningene langs kysten som har en eller annen funksjon knyttet til næring langs kysten. Det være seg fyrstasjoner som viser leden, naust til å oppbevare båter og fiskeutstyri, saltebuer til fiskeri, brygger for handel osv. Felles for mange av dem er at deres innhold og bruksområde har endret karakter. Det fører til at bygningene er utsatt for forfall og riving for å gi plass til andre og mer funkjonelle bygninger. Hvis vi ikke er på vakt, kan hele vår bygningsmessige kultur forsvinne for oss, og det ville vært et stort tap.

 Husene ved sjøen var mangeslungne. Det er visse felles trekk, men med store variasjoner. De hovedgrupper vi har er med å gjøre er: naust, sjåer, buer, rorbuer, sjøhus.

En av bygningstypene man finner langs kysten som er mest knyttet til sjøen og de aktiviteter som blir utført der, er naustet. Det har funksjon både som båthus og som oppbevaringssted for fiskeutstyr. Naustene ligger ved strandkanten slik at mindre båter kan trekkes inn i bygningen. Naustene har en enkel konstruksjon, men byggemetoden varierer fra ulike deler av landet og til ulike tidsepoker. Naustene varierer etter byggeteknikken i steinhus, tømrede hus og reisverkhus eller kombinasjon av disse.

 

Sjåene er mindre hus, brukt dels som arbeidssted og dels for oppbevaring av redskap. De er reisverk og grissent panelt for å få god gjennomtrekk.

 

Buene har varierte former. De er arbeids- og oppholdssteder. De mindre er ofte tømret med et tak som gir ly for arbeide i friluft. Dette taket går enten utover gavlen eller på siden. De større er oftest i reisverk med rommelig arbeidsplass. Inni huset er tømret rom som kan låses. Her er oftest køyplass for overnattinger.

 

Rorbuene er oppholdsrom og arbeidsrom for fiskere som ikke kan bo i hus under fisketiden. De rommer et båtlag eller to. Et båtlag er besetningen på 2 båter, altså 12 – 14 mann. Det er spise- og kokeplass i den tømrede delen og arbeidssted i en reisverksdel i den andre enden. Rorbuene ligger ofte i grupper.

 

Sjøhusene skiller seg ofte ut i kystlandskapet som større reisverk i to og tre etasjer med vindehus i gavlen eller på langsiden. Sjøhusene er bygget i de områdene hvor fiskeritilvirkningen foregikk, eller i bynære områder hvor det ble lagret handelsvarer eller utstyr til skutene. Det finnes også større sjøhus som ble brukt til industri.

 

Kombinasjonen av ulike funksjoner er vanlig og gjør gruppering vanskelig. Mange steder hadde de en kombinasjonsbygning som bestod av både naust og sjøhus, der båtopplaget var nede og lageret på loftet.

 ______________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 25.05.2005 kl. 10:23


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond