Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Fartøyvernsentre

I 1996 ble tre nasjonale fartøyvernsentre formelt etablert. Det var Hardanger Fartøyvernsenter (trefartøyer), Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum i Gratangen (trefartøyer) og Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand (stålskip.

Bakgrunnen for opprettelsen av fartøyvernsentrene var en erkjennelse av at ferdigheter knyttet til en del tradisjonelle håndverksteknikker var i ferd med å forsvinne. Dette var særlig en aktuell problemstilling i forbindelse med arbeider på stålskip. Etter krigen ble det stadig mer vanlig å benytte sveis istedenfor klinking som sammenføiningsmetode og klinkfaget ble derfor etter hvert karakterisert som et truet håndverk.

I tillegg til å sikre og videreføre rene håndverksferdigheter har det vært enviktig oppgave for fartøyvernsentrene å utvikle bedre dokumentasjonsrutiner i forbindelse med vedlikehold/konservering og istandsetting av verneverdige fartøyer.

I tillegg til de tre nasjonale fartøyvernsentrene har det blitt etablert fartøyvernsentre andre streder, som Mellemverftet i Kristiansund og Fredrikstad fartøyvernsenter. Disse vil også bli presentert her sammen med andre.

___________________________________

 

Skrevet av Administrator 11.06.2002 kl. 16:30


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond