Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Gratangen Fartøyvernsenter

 Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum har som formål å ta vare på en grunnstamme av fartøyer i Nord-Norge som er representativ for landsdelens maritime kulturhistorie.
Vi skal dokumentere, bevare og vedlikeholde håndverksmessige tradisjoner knyttet til istandsetting av båter av tre.
Vi skal sørge for at tradisjon, kultur og historie knyttet til maritim kulturhistorie i landsdelen bevares gjennom dokumentasjon.

Fartøyer fra hele Nord-Norge kommer hit for å bli restaurert i tråd med Riksantikvarens retningslinjer og eiernes ønsker.
Med handverksmessig kompetanse restaurerer vi alt fra joller til store skuter, og betjener et marked av båteiere med interesse for den gamle båtkulturen.

Våre egne fartøyer kommer i tillegg.

NNFB bygges opp som et kompetansesenter for tradisjonelt båtbygger-handverk og kunnskapssenter for fartøyer og kystkultur. En kultur og et spekter av kunnskap som betydde overlevelse helt opp til forbi midten av det 20 århundre.
Fra før det første skrik til etter det siste sukk var båten sentral som transportmiddel, for både jordmor og gravfølge
Skulle du ut på matfatet, sjøen, måtte du i båt. Skulle du tjene noen kroner til mel og sirup, måtte du ut i båt.
Vi har båten som sentralt objekt for all vår virksomhet
Vi eier et utvalg av båter.

Noen er i utstilling, noen ligger på sjøen.
Noen er restaurert, andre venter på tur.
Utvalget av båter omfatter den vakre nordlandsbåten, den beskjedne fjordfiskesjarken, den runde storskøyta, den smale kutteren og den butte fangstbåten. Samlingen inneholder båter som er bygd gjennom tidene fra 1789 til 1959, og en ny fembøring fra 1992.

Deres hjemmesider: http:/troms.kulturnett.no/nnfb/

___________________________________

 

 

Skrevet av Administrator 11.06.2002 kl. 16:32

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA