Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Hardanger Fartøyvernsenter

Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter (HFS) vart etablert i 1984. HFS er ei næringsdrivande stifting som utførar eit breitt spekter av tenester innan fartøyvern, nybygging og restaurering av klinkbygde småbåtar, attføring av vanskelegstilt ungdom, lærlingetilbod, museumsverksemd, leirskule og reiseliv. HFS er eitt av tre nasjonale fartøyvernsenter utpeikt av Riksantikvaren. HFS eig og driv hardangerjakta Mathilde. Senteret er lokalisert i Norheimsund, Hordaland fylke.

Senteret har 40 medarbeidarar, og omsetjinga i 2001 var på omlag 15 mill kroner. 8 500 personar besøkte senteret i 2001. Hardangerjakta Mathilde sitt besøkstal kjem i tillegg.

Du finner deres hjemmesider på adressen: www.fartoyvern.no

_________________________________________________

 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 25.05.2005 kl. 10:24

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA