Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Lofotjolla

Skrevet av Arne Emil Christensen som midtsidebåt i tidsskriftet KYSTEN.

Midtsidebåten i tidsskriftet KYSTEN nr. 1. - 1981

 Skrevet av Arne Emil Christiansen

 Midtsidebåten i dette nummer av KYSTEN er en debutant i norsk båtlitteratur, typen beskrives på trykk for første gang. Joller av dette slaget er ikke så veldig gamle i norsk ”bårflora”, tror jeg. Noe sikkert vet jeg ikke, for Lofotjollens historie er ikke utforsket. Her er det noe å gjøre, og sikkert også noe å finne, for den som har lyst. Åtet er nå lagt ut til KYSTENs medlemmer, bit på!

 Båter med akterspeil er ganske sjeldne på norskekysten, de som finnes er ofte tidligere skipsbåter. Vest- og nordpå er det nesten bare jektenes skipsbåter som har vært bygget med speil. De er gjerne større enn jollene, og oftest grovt og robust bygget. De skulle tåle trantønner og andre tunge kolli under lasting og lossing.

Lofotjollene kalles også fembøringsjoller, og her er vi vel i nærheten av rn forklaring. Etter 1860 ble fembøringene bygget større enn før, de ble for tunge til å sette opp hver kveld. Når fembøringen lå for dregg, trengtes det lettbåt, og jollene er antalegelig skapt for å dekke et slikt behov. Når typen ble bygget først, hvor og av hvem, er ukjent, i alle fall for meg. På Wilses fotografier fra Lofot- og Finnmarksfiske omkring 1905 – 1910 er det joller med på en del bilder, og storfembøringene på Nordlandsmuseet i Bodø og Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo har hver sin, antagelig på samme tid, hvis jollene har fulgt fembøringene fra de var nye. Den eldste jolla jeg kjenner til er i O. B. Sørensens samlinger på Bratteklev, Tromøya. Ifølge Johan Kloster skal den være tatt sørover før 1900 i forbindelse med at rederiet var engasjert i fiske nordpå. Denne jolla har mye høyere stevntopp enn det som ellers er vanlig.

 Da fembøringene ble avløst av andre fiskebåttyper, skiftet jollene ”moderskip-2. –men de var fortsatt like brukbare, de ble ikke umoderne som de større nordlandsbåtene. Etter hvert er disse jollene blitt noe av en spesialitet for båtbyggerne i Korgen, og det er fortsatt noen eldre båtbyggere som kan levere joller.

 Jeg vet også at yngre båtbyggere har planer om å ta opp typen, så det skulle være mulig å skaffe seg en Lofotjolle selv når de eldre båtbyggerne pensjonerer seg. Begge de to båtene som er avbildet, er nesten nye. Båten på oppmålingstegningen er ikke tatt i bruk, det er ennå ikke boret for tollpinner, hvis noen skulle lure på hvordan de ikke er med på tegningen.

 Det store speilet gir jollene stor bærekraft akter, så de er gode påhengsmotorbåter, og de er glimrende slepejoller. De er litt korte til å være helt gode som robåter for lengre turer, men i trangt farvann er de hendige og lettmanøvrerte. Av egen erfaring vet jeg at de duger bra som arbeidsbåter. Jolla på fotografiet bar 3 mann med glans mens vi flyttet en ganske tung moring. Jeg skulle gjerne sett den tilsvarende lille båt som klarte det like bra. Jollene har to sett tolleganger og de kan godt ros med to par årer. Den viktigste grunn til to sett tolleganger er at båten trimmer best med roeren på framtofta hvis det er en passasjer eller last akter. Er man alene i båten bør midt-tofta brukes, ellers ligger jolla for mye forover.

 Traust og trygg skrogform er det som karakteriserer jollene. Da denne ble målt opp, var den ikke tatt i bruk så årer, tolleganger og bunntiljer mangler (på tergningene). Banda under toftene er saget av plank, resten er bøyde ribber.

 En nevenyttig amatør ville kunne våge seg på å bygge en slik jolle, og den har en del fordeler som selvbyggerbåt. Den tar liten plass, bordgangene er uten skjøter, og T-kjølen er i to stykker, ikke hugget av hel ved. Den som har mot til å prøve seg, kan skrive etter tegninger.

_______________________ 

Andre artikler om lofotjolla:

Lofotjolla: Den beste lettbåt en kan få tak i. Gunnar Eldjarn. Tidsskriftet KYSTEN nr 2. 1987
___________
________________________________________

 

 

Skrevet av Administrator 11.06.2002 kl. 19:48


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond