Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Mellemverftet Fartøyvernsenter

 

Mellemværftet i Kristiansund er en avdeling av Nordmøre Museum beliggende i bydelen Vågen i Kristiansund. Skipsverftet ble anlagt i 1856 og er i dag et levende skipsverft som blant annet tar på seg oppdrag innenfor det antikvariske fartøyvern. Verftet har lærlinger i skipssmedhåndverk og trebåtbyggerhåndverk. En viktig målsetning for verftet er å ta vare på og videreføre eldre tiders teknikker og håndverkstradisjoner. Verftet er åpent for publikum hele året i vanlig arbeidstid.

Mellemværftet er Fartøyvernsenter for Møre og Romsdal fylke . I dag jobber vi primært med restaurering og reparasjon av kravellbygde fartøyer , men har også kompetanse på klinkbygging. På verftet har vi tre slipper ("h;ælinger") der vi kan ta fartøy opp mot 90 fot. Ellers består verftet av tømmersag , treverksted´, smie, mekanisk verksted og boliger for de ansatte.

Vi samarbeider også med andre båtbyggerier i midt - Norge, og utveksler arbeidskraft i forhold til arbeidsmengden.

Kontakt Mellemværftet for mer informasjon:
Tlf : 71677195 Fax : 71674035 
E-post : mellemv@online.no

 

Deres internettadresse er: http://www.nordmore.museum.no/Norsk/no-mellemv.htm

______________________________________
 

Skrevet av Administrator 12.06.2002 kl. 14:05

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA