Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Norges Museumsforbund

 Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling, og ble opprettet i juni 1996. Forbundet er en videreføring av (tidligere) Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer (NKKM) og Norsk Museumspedagogisk Forening. NKKM er fortsettelsen av Norske Museers Landsforbund som ble stiftet i 1918.

Museumsforbundet har ca. 300 institusjonsmedlemmer og ca. 300 personlige medlemmer, og er åpent for alle typer museer. Virksomheten bygger på frivillig innsats og drives gjennom et styre, 4 fagseksjoner og styreoppnevnte utvalg og komiteer. Sekretariat i Oslo. Utgir bladet Museumsnytt i samarbeid med Norsk ICOM.

 Museumsforbundet konsentrerer sitt arbeid på to fronter:

Det skal være museenes felles talerør overfor myndighetene og offentligheten for øvrig.

Museumsforbundet skal samtidig tilby faglige møteplasser og gjennom praktiske tiltak bidra til å stimulere og forbedre museenes arbeid, slik at de framstår som selvstendige og slagkraftige institusjoner i samfunnet.

 Fagseksjoner:
Seksjon for formidling (egen hjemmeside)

Seksjon for naturhistorie (egen hjemmeside, tidligere NNML)

Seksjon for kunst og kunsindustrimuseer

Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg

Adresse:
Ullevålsveien 11
0165 Oslo
E-postadresse: sekr@museumsforbundet.no

Telefon: 22 20 14 02
Telefaks 22 11 23 37

_________________________________________ 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 30.10.2002 kl. 15:46


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond