Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Norsk museumsutvikling

Norsk museumsutvikling skal fremme utvikling og samarbeid ved museene og arbeide i forhold til alle sider av museenes virksomhet; forskning, dokumentasjon, bevaring og formidling.

NMU er en museumsfaglig statsinstitusjon og et rådgivende organ for statlige myndigheter. NMU skal bidra til å utforme og gjennomføre den statlige museums- politikken og forvalte oppgaver delegert fra Kulturdepartementet.

 

  • NMU skal fremme utvikling og samarbeid ved museene.
  • NMU er en museumsfaglig statsinstitusjon og et rådgivende organ for statlige myndigheter.
  • NMU skal bidra til å utforme og gjennomføre den statlige museumspolitikken.
  • NMU forvalter oppgaver Kulturdepartementet har delegert.
  • NMU skal arbeide i forhold til alle sider av museenes virksomhet; forskning, dokumentasjon, bevaring og formidling.
  • NMU skal bidra til en best mulig samordning av de nasjonale museumsressursene.
  • NMU skal arbeide for å heve standarden i museene og utvikle den faglige kompetansen.
  • NMU skal initiere og koordinere kurs- og etterutdanningstilbud for museumsansatte.
  • NMU skal være et informasjonssenter om og for museene i Norge.
  • NMU skal styrke norske museers deltakelse i internasjonalt utviklingsarbeid.

 

Norsk museumsutvikling
Besøksadresse
: Kronprinsens gate 9, 0257 Oslo
Postadresse: Postboks 8045 Dep., 0030 Oslo
Telefon: 23 23 94 40
Telefaks:23 23 94 41
Epost: nmu@museumsnett.no

Hjemmesider: www.museumsnett.no/nmu

____________________________________________ 

Skrevet av Administrator 14.06.2002 kl. 14:33

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA