Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Kristiansand og Søgne

Båtutleie på bragdøya

Velkommen til Sørlandet!
Her er det mulig for dere som ønsker å leie fyr, billige overnattingdssteder og robåter å kunne drive med enkelt, miljøvennlig friluftsliv.
I Kristiansand og Søgne legger Kystleden opp til 7 enkle overnattingssteder i hus/hytte. 12 lokaliteter er skreddersydd for telt og lavvo. Området strekker seg fra Randesund i øst til Vassøyene i vest. Båter kan leies fra Bragdøya eller i Høllen.

Kart
Vi har her tegnet inn forslag til en skjermet roled. For når solgangsbrisen "stryger;" langs land en sommerdag, kan det enkelte dager blåse litt friskt fra sørvest. Da bør man unngå de åpne strekkene. En slik dag passer det best å ro vestover om morgenen og tilbake østover om ettermiddagen

Arbeidet med Kystleden lokalt ledes av en arbeidsgruppe der Bragdøya Kystlag, Vest-Agder Fylkeskommune, Kristiansand kommune, Søgne kommune, Destinasjon Sørlandet, Søgne Kystlag og Midt-Agder Friluftsråd er representert.

 Få nærmere opplysninger om Kystled Kristiansand og Søgne her.

________________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 13.06.2005 kl. 11:26


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond