Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Kystkultursentre

Forbundet KYSTEN vil gjennom sitt arbeid bidra til å opprette kystkultursentra rundt om i landet. Forbundet har utviklet en modell med sikte på dokumentasjon, kompetanse, formidling og egenaktivitet rundt kystkultursentra. Slike "sentra;" kan bli "utstillingsviduer;" for den lokale kystkulturen og en kilde til læring og aktivitet for skoleverk, lokalbefolkning og tilreisende.

Engøyholmen utenfor Stavanger

Engøyholmen kystkultursenter utenfor Stavanger

Hovedmål for kystkultursentra

 • Virksomheten skal styrke tilhørigheten til den lokale kystkultur.
 • Virksomheten skal preges av aktivitet, deltakelse, fellesskap og samhold.
 • Samhandling mellom eldre og yngre skal sikre at kunnskapene overføres til neste generasjon.
 • Den fysiske rammen bør være eldre bygninger og anlegg med selvstendig kulturhistorisk verdi.
 • Utformingen skal være typisk for stedets kystkultur.
 • Nybygg skal ta utgangspunkt i den lokale byggeskikken.

   Det er rundt 15 kystkultursentra under utvikling på forskjellige steder i landet.

   Hvis du ønsker mer informasjon om kystkultursentraene, så er den å finne på Forbundet KYSTENs hjemmesider. Klikke her.

   ___________________________________________

   Skrevet av Forbundet KYSTEN 30.10.2002 kl. 10:22


   Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
   Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

   Støttet av norsk kulturfond