Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Hestmanden

 ex VEGAFJORD ex HESTMANDEN

Hestmanden 

D/S ”Hestmanden” ble bygd som byggnummer 104 ved Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri i 1911 for A/S Vesteraalens Dampskibsselskab. Fartøyet gikk i godstrafikk på kysten mesteparten av tiden den var i rederiets eie. I perioden 1915-1917 gikk den imidlertid i Nordsjøfart, blant annet med kull mellom England og Frankrike. Fra 1917 til 1919 var fartøyet utleid til britiske myndigheter og gikk i denne perioden i britiske farvann og med britisk mannskap. I juni 1940 gikk ”Hestmanden” i konvoi over til Skottland, hvor den ble innlemmet i Nortraship-flåten. Deretter gikk den i fart i britisk farvann. I 1945 kom den som første norske fartøy tilbake til Nord-Norge med forsyninger. Frem til 1952 gikk så fartøyet i utenriksfart og i godstrafikk mellom Oslo og Kirkenes. I 1955 ble fartøyet solgt til Høvding Skipsopphugging i Sandnessjøen og ble omdøpt til D/S ”Vegafjord”. Skipsopphuggeriet brukte den dels til å frakte skrapmetall, dels som bergingsbåt. I 1965 ble den lagt i opplag.

”Hestmanden” ble fra verftet utstyrt med en trippel ekspansjon dampmaskin på 550 IHk. Fartøyet ble ombygd i 1946/47 og fikk da delvis nytt overbygg, ny innredning og dessuten oljefyrt kjele.

I 1979 ble fartøyet kjøpt av Norsk Veteranskibsklub. I forbindelse med 50-års jubileet for frigjøringen bevilget Stortinger midler til restaureringen av fartøyet, som i dag eies av  Stiftelsen Hestmanden og er stasjonert ved Bredalsholmen Veteranskibsverft i Kristiansand.

Hestmandens hjemmesider:

http://www.museumsnett.no/hestmanden/

 __________________________________

Skrevet av Norsk Forening for Fartøyvern 04.11.2002 kl. 14:35

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA