Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Vally

Foto: Jon Arne Wilhelmsen, Alta museum

M/K ”Vally” ble bygd i Hemnesberget i 1917 for  handelshuset Jens B. Digre, Storsandnes i Langefjorden i Alta. Kutteren var i familiens eie helt frem til 1946. I 1941 ble fartøyet beslaglagt av tyskerne, men senere tilbakelevert til eierne da den på grunn av sabotasje ikke kunne tas i bruk. Kutteren var med på evakueringen fra Finnmark i 1944. I 1946 ble ”Vally” solgt til Harald og Arne Johansen. Fra 1946 har den vært i kontinuerlig bruk som fiskebåt, blant annet i Lofoten, på Nordbanken og Nordkappbanken. I de senere år har den mest vært brukt i kveite- og torskefiske med garn og line.

”Vally” ble bygd for seil og motor, der motoren ble regnet som hovedfremdriftsmidlet. I fartøyet står det nå en 30/55 Hk Volda. I 1946 ble styrehuset fornyet i samme utforming som det opprinnelige.

I 1982 ble M/K Vally kjøpt av Alta Museum. De siste årene har Altafjord kystlag etter avtale med Alta Museum stått for årlig vedlikehold, pass og drift av båten.

I september 2000 fikk M/K Vally offisiell status som verneverdig av Riksantikvaren. M/K Vally er av en båttype som var alminnelig tidligere, men som det i dag er svært få igjen av i Finnmark. Det finnes bare en annen, M/K Kjartan, som eies av Vadsø Museum - Ruija Kvenmuseum. 

M/K Vally ble sommeren 2001 ført til Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen for istandsetting.

  __________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 20.11.2002 kl. 21:02

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA