Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Folkvang

M/K ”Folkvang” ble bygd ved Skandfers Båtbyggeri, Kulstadsjøen, i 1911 for Hilmar Sellevoll, Dverberg. I 1917 ble fartøyet kjøpt av Olaf Andreas Olsen, Hilmar og Olav Markussen i Grovfjord. Disse hadde kutteren frem til 1982, da den ble solgt til Joachim Rosenberg som i 1986 solgte den til Bo Khortsen i Oslo. ”Folkvang” ble brukt i Lofotfisket med line, juksa og snurpenot, i Finnmarksfisket etter torsk, hyse og sei og i storsildfisket på Vestlandet. Etter 2. verdenskrig ble fartøyet brukt som hjelpefartøy, men deltok også i sildefiske med landnot, slepenot og snurpenot.

”Folkevang” fikk fra starten av installert en Bolinder 20 Hk. I 1933 ble denne skiftet ut med en Wichmann 33 Hk, og i 1959 med en Wichmann 120 Hk. Samtidig ble det bygd opp halvbakk for og akter og reist nytt overbygg.

”Folkvang” ble kjøpt av Astafjord Kystlag i Grovfjord i 1992. Fartøyet restaureres med utgangspunkt i den utforming fartøyet hadde opprinnelig.

 __________________________________

 

Skrevet av Administrator 12.08.2002 kl. 18:37

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA