Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Faxsen

Fawsen

Skandferkutter som er bygd i 1916 ved Nils Skandfers trebåtbyggeri utenfor Mosjøen. Den var opprinnelig 62,5 fot og ble levert med en 2 sylindret Alpha glødekulemotor. Seilføringen var fokk, storseil og mesan. Båten har vært eid av samme familie fram til 1997 da den ble kjøpt av Stiftelsen FAXSEN. Historie og forandringer gjort på fartøyet er svært godt dokumentert. Fartøyet har ”Status som verneverdig skip” av Riksantikvaren. Stiftelsen Faxsen har lagt stor vekt på å bevare båten slik den var ved overtakelse i 1997 og det er ført en restriktiv linje med hensyn til vedlikehold og endringer på båten.

Besøk også deres hjemmesider.

 _________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 08.11.2002 kl. 15:01

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA