Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Bragdøya kystkultursenter

Saltebuene på Bragdøya

 Fra forfall til senter for kystkultur
De to Saltebuene, som utgjør utgangspunktet for Bragdøya kystkultursenter, ble like før den første verdenskrig kjøpt i Lillesand/Grimstad og gjenoppbygd på Bragdøya til bruk i forbindelse med makrellfiske. Når man kommer fram til 1980-tallet, er ikke Saltebuene lenger i bruk, og er falleferdige og klare for å rives.

Noen ville det imidlertid annerledes og i 1986 begynte en ny fase i Bragdøyas historie. Vågsbygd Velforening følte et eierskap til øya som en del av bydelens nærmiljø, og tok et initiativ overfor Parkvesenet i kommunen. På ettersommeren ble det første Bragdøya-dagen arrangert og i oktober samme år ble Bragdøya kystlag stiftet. Tanken på å utvikle Bragdøya til et kystkultursenter ble født. Hovedideen var at Bragdøya – som offentlig friareal – kunne bli et nytt og spennende prosjekt ved å la de frivillige organisasjonene få muligheter til å skape et kulturtilbud for allmennheten på øya.

Landsstevne på Bragdøya

 Den første milepælen var å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne sommeren 1987. Etter en intens dugnadsinnsats gjennom hele vinteren og våren, ble Bragdøya for første gang møtested for

kulturhistorisk interessert publikum fra hele landet. Til tross for midlertidige løsninger og primitive forhold, ble landsstevnet et vendepunkt med hensyn til den politiske forståelsen for de mulighetene som lå i å utvikle Bragdøya.

 Bragdøya idag

Bragdøya kystkultursenter i dag
Etter mer enn 10 års virksomhet har sjøbuene på Bragdøya blitt et av landets fineste anlegg for kystkulturaktiviteter. Bragdøya kystlag er blitt landets største kystlag, med ansvar for en båtsamling på mer enn 20 båter, en notbåt, to fiskeskøyter og losskøyta Dagmar. I tillegg har kystlaget ansvar for Grønningen fyr og losvakthytta på Oksøy. I Saltebua er det bygget opp en permanent utstilling om makrellfiskets historie og lokalene er blitt et av byens mest populære steder for konserter og ulike kulturarrangementer. Bragdøya er også utgangspunktet for ”kystledprosjektet”. Ved henvendelse til Kystkultursenteret kan du få leid tradisjonelle ro- og seilsjekter og bestille enkel overnatting på spennende steder i skjærgården. Fra 1997 ble det satt ut villsau som går på øya året rundt.

Les mer om Bragdøya kystlag og kystkultursenteret på deres hjemmesider.

 __________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 23.06.2004 kl. 10:39

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA