Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Bøkkere

BøkkerutstyrBøkker er en håndverker som arbeider med tønner og kar av trestaver som er sammenholdt av bånd (gjorder) av einer, pil eller jern. Bøkker er et gammelt håndverk som har hatt tallrike utøvere, spesielt knyttet til fisket i kystbyene.

I Bergen var det i 1559 alene på Tyskerbryggen sysselsatt så mange bøkkere at Valkendorf i forbindelse med en oppgave han gir over kontorets håndverkere uttaler; ”at af bødkere er saa mange baade i tjeneste, og i dagløn, at jeg ikke med al den flid jeg lagde mig derefter, kunde faa sandhed derom at vide”. Bøkkere var blant de fag som tidligst dannet laug, antagelig allerede før 1682; de var også blant de 16 håndverk som i Bergen hadde bevart sitt laug, inntil de gjenværende laug etter loven av 1839 etter hvert falt bort.

Bøkkere fortsatte å være en tallrik håndverkstand som det bare var skomakerne som overgikk i antall. I den senere tid er bøkkermesternes antall minket, idet bryggerier, salterier o.l. har begynt å bruke annen emballasje som har fortrengt tønne-emballasjen og derved redusert bøkkernes produksjon.

I dag er det stort sett bare Vinmonopolet som driver med produksjon av tønner til industribruk i Norge. Norsk Handverksregister har laget en oversikt over bøkkere med informasjon om hvor de holder til og hva slags produkter de lager. Klikk her for å komme til registeret.

Tønneproduksjon i Kjøllefjord
  Bildet er fra tønneproduksjon i Foldvik bruk, Kjøllefjord.

___________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 19.09.2003 kl. 11:24


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond