Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Kongens gull til Saxe Bjørkedal

Tidsskriftet KYSTEN nr. 4 - 2002

Tekst og foto av Arne Emil Christensen 

Etter forslag fra Bjørkedal kystlag ble Saxe Bjørkedal tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull ved en seremoni i Bjørkedalen i mai i vår. Kystlagets begrunnelse for forslaget var det store og viktige arbeidet Saxe Bjørkedal har gjort for norsk kystkultur.

Som gutt arbeidet Saxe sammen med bestefaren og fikk en solid ballast av kunnskap om gammel båtbygging på Sunnmøre. Bestefaren hadde selv vært med og seilt fiske med de gamle sunnmørsbåtene, før typen ble forandret. Disse kunnskapene gjør at Saxe Bjørkedal er noe så uvanlig som en kulturhistoriker som også er tradisjonsbærer.

Saxe Bjørkedalen
Kulturarbeideren Saxe Bjørkedal tar en velfortjent hvil i en nesten ferdigrestaurert fjørefar.

I mange år har Saxe brukt fritiden til å reise rundt på Sunnmøre og måle opp båtrester på husvegger. De gamle sunnmørsbåtene hadde så rette bunnflak at de var lette å resirkulere som panel, og det er mye båtrester å finne. Registreringene har gitt et stort materiale, slik at Saxe har bygget opp en meget solid kunnskap om de gamle båtene.

Det er spesielt de to største, ottring og fjørefar, han har lett etter spor av. På en naustvegg var det så mange rester av en ottring at Saxe så muligheten for en rekonstruksjon. Ottringsdelene ble hentet til Bjørkedalen, og i et selvbygget båtskott brukte Saxe all tid i ferier og helger til å legge puslespill med restene og bygge til det som manglet. Resultatet ble en komplett ottring slik de så ut før nye typer overtok på slutten av 1800-tallet.

Neste prosjekt var et fjørefar, en eldre type storbåt. Orkanen i 1992 hadde herjet så kraftig med en sjøbu på Gurskøy at den ikke kunne berges. Det var brukt rester av flere båter i huset, og Saxe fikk hentet dem med god dugnadsinnsats. Etter nye ferier med sortering og sammenbygging sto fjørefaret ferdig (se KYSTEN 1-93 og 3-94). Bua på Gurskøy skal være bygget i 1810, slik at båten må være atskillig eldre. Den må ha rukket å bli utslitt før den ble gjenbrukt. Vi har omkring 70 prosent av en båt som kan ha vært i bruk da Hans Strøm utga Sunnmørs Beskrivelse i 1762 -- 66 og avbildet et fjørefar.

Sunnmøringene har ikke bygget med fasonghogde bordganger så langt tilbake som vi kjenner tradisjonen, i motsetning til de fleste andre båtbyggere i Vest- og Nord-Norge. Vi kan si at denne tradisjonen er den eneste som virkelig har tatt konsekvensen av at vassdrevne sager kom i bruk i Norge.

På Søre Bjørkedal ble det bygget oppgangssag i 1820-årene. Den sto til omkring 1950 som ruin. Saxe sørget for å ta vare på viktig metalldeler, og han sørget for å få bygd saga opp igjen. Saga er i full stand og sager så fint som man kan ønske seg. I kystlagets samling av minner om båtbygging i Bjørkedalen har oppgangssaga sin selvfølgelige plass.

Med denne innsatsen som bakgrunn var det ikke vanskelig å argumentere for en medalje. Bjørkedølene er drevne dugnadsfolk, og medaljeoverrekkelsen hadde staselige rammer. Kystlaget har flyttet en stor grindbygd løe for å ha hus til båtsamlingen sin, og den ble brukt fordi været var litt utrygt. Siden Saxe bor i Florø, hadde fylkesmannen i Sogn og Fjordane tatt turen over grensen for medaljeoverrekkelse. Fylkesmann i Møre og Romsdal og ordfører i Volda kommune var til stede sammen med familie og mange inn- og utbygds gjester. Saxes familie er meget musikalsk, og en av overraskelsene for hovedpersonen var at tre barn og et barnebarn spilte valsen Anne-Lise som Saxe har komponert til sin kone, spilt på hardingfeler som Saxe har bygget. Et annet barnebarn sang. Etter mange og vel fortjente hyldningstaler fortalte Saxe om de rekonstruerte båtene og så gikk forsamlingen en tur til saga, der hovedpersonen demonstrete med mye vann i elva og stor fart på saga. Etter god bevertning forsatte feiringen til langt på natt.

Sett fra Forbundet KYSTENs ståsted er dette en stor og gledelig begivenhet. Det er første gang ulønnet, frivillig arbeid for bevaring av kystkultur får en slik offisiell utmerkelse. Det var på tide at kystkulturarbeidet får en slik anerkjennelse, la det være en inspirasjon for oss alle sammen til fortsatt innsats.

______________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 29.10.2002 kl. 22:12

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA