Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Oslo Maritime Kulturvernsenter

 Kystkultursenteret ble stiftet i 1994, med formål å arbeide for opprettelsen av en museumshavn for bevaringsverdige fartøyer, og et senter for det frivillige kystkulturvernet i Norge, i Oslo.

OMK er organisert som en stiftelse, og har følgende organisasjoner som medlemmer:

Forbundet KYSTEN
Seilskøyteklubbe Colin Archer
Den norske Veteranskøyte Forening
Norsk Motorskøyteklubb
KFUM Oslo Sjøkorps
Norsk Veteranskibsklubb

OMK disponerer skurene 28 og 29 på Nordre Akershuskai, med tilhørende kai, samt østsiden av Rådhusbrygge 1. På OMKs område ligger også tre små trebygninger som brukes av Norsk Veteranskibsklubb.

Skur 28 inneholder Forbundet KYSTENs sekretariat og møtelokaler for OMKs medlemsorganisasjoner. Skur 29 blir brukt som lager og verksted for fartøyene i havnen.

Følgende fartøyer har plass på OMKs område:

Minesveiperen KNM "Alta;"
Det kullfyrte passasjerskipet D/S "B;ørøysund"
Bilfergen M/S "Tjeldsundfergen; III"
Den bermudatiggede ketchen S/Y "Mohawk;"
Den kullfyrte slepebåten S/S "Stybj;ørn".;


Akershusstevnet
Det blir årlig arrangert et stevne i regi av OMK, kalt Akershusstevnet, som samler bevaringsverdige og tradisjonelle fartøyer i området rundt Nordre Akershuskai. Akershusstevnet i 1998 samlet omkring 70 fartøyer i alle størrelser fra de minste på omkring 15 fot, til de største på omkring 150 fot.

Formålet med stevnet er å vise hvilket mangfold av verneverdige go tradisjonelle fartøyer som finnes, og poengtere behovet for en fast museumshavn hvor de kan vises for allmenheten.

Bilde fra kaia


Mer informasjon
For nærmere informasjon om OMK og Akershusstevnet kan man ta kontakt med:

Oslo Maritime Kulturvernsenter
Skur 28, Nordre Akershuskai
0150 Oslo

Eller Daglig leder Tryggen Larsen
Tlf: 66 91 92 11

_________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 30.10.2002 kl. 10:33

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA