Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Stiftelsen Landsteilene

Landsteilene utenfor Nesodden

Organisasjon
Stiftelsen Landsteilene er tilknyttet Forbundet KYSTEN. Stiftelsen Landsteilene eies av Nesodden kystlag, Kystlaget Viken, Kystlaget Vestsiden og Seilskøyteklubben Colin Archer. Den daglige driften står Nesodden kystlag for, i samarbeid med et arbeidsutvalg nedsatt av stiftelsens styre. Styret i stiftelsen består av en representant for hver av eierorganisasjonene. Leder og arbeidsutvalg velges vanligvis blant medlemmer av Nesodden kystlag.

 Stiftelsen Landsteilenes formål
er å utvikle et miljø for reparasjon, restaurering og bevaring av tradisjonelle båter. Det omfatter også seilmaking, tauarbeid, og andre tilknyttede tradisjonelle håndverk.

I samarbeid med eierorganisasjonene driver stiftelsen også opplærings- og kursvirksomhet. En del av målsettingen er dessuten å skape et miljø for hele familien, via lek i strandkanten og fisketurer, til felles middag etter endt dugnadsøkt.

 Landsteilene
er en del av øygruppen Steilene utenfor Nesodden. Fra forrige århundre ble øyene brukt som oljeanlegg, først for lagring av lampeolje, siden også bensin, olje og annet drivstoff, som var farlig å lagre inne i Oslo. I 1961 stod det 23 tanker med til sammen 70 millioner liter drivstoff på øyene. Det var lenge Nesoddens største arbeidsplass, med egen skole, eget postkontor og arbeidsboliger både på øyene og fastlandet. Rundt 1970 ble anlegget nedlagt og tankene og deler av bygningsmassen ble revet. Resten ble stående å forfalle, inntil flere organisasjoner i samarbeid med Nesodden kommune tok i bruk deler av anlegget til sitt formål. I 1995 ble det inngått avtaler over 40 år med Nesodden Seilforening, Uteskolene på Nesodden og Stiftelsen Landsteilene om disposisjon av hver sin del av øyene.

 Stiftelsen Landsteilene
disponerer det som er igjen av de gamle bryggene hvor de store tankbåtene la til. I tillegg er deler av de øvrige bryggene rekonstruert til bruk for fritidsbåter, og det er lagt ut flytebrygge til samme formål.

Stiftelsen disponerer det gamle tapperiet, som nå er et stort trebåtrestaureringsverksted med de fleste maskiner man kan trenge til trearbeid. Huset har også oppholdsrom, kjøkken og bad, og flere muligheter til overnatting mens man bruker anlegget til å restaurere båt.

Anlegget har noen faste båtplasser for båter av tradisjonell type. Blant disse finner man reketråleren ”Ternen” som eies av Follo museum og står på Riksantikvarens liste over spesielt verneverdige båter.

Det er fullt mulig å leie plass ved anleggets brygger og for bruk av verkstedet. Ta kontakt med styret for  nærmere avtale. Betaling foregår etter faste satser.

Alt arbeid på anlegget gjøres på dugnad. Det er de siste årene gjort store utbedringer på hus og brygger, selv om mye arbeid fremdeles gjenstår. Det nedlegges i overkant av 2000 timer frivillig arbeid på anlegget hvert år. Dette inkluderer også dugnad rundt våre årlige arrangementer, som holdes til inntekt for stedet, og som er stiftelsens viktigste inntektskilder.

Stiftelsen får ikke fast offentlig støtte. Derfor arrangerer vi hvert år Kystkulturdager, i samarbeid med de andre organisasjonene på øyene. Disse dagene holdes i midten av juni, og samler båter fra hele fjorden. Det arrangeres egne leker for barn, verkstedet gjøres om til restaurant, og det danses til levende musikk på lørdagskvelden. Her kan alle komme som vil selge maritime bruksgjenstander, eller husflid. Og maritime håndverke demonstrerer sinew ferdigheter.

Uken etter kystkulturdagene bruker vi den etablerte restauranten til å arrangere firmafester for de som ønsker det. Vi står for servering, og kan også arrangere transport, dans og annet det måtte være behov for. Ta kontakt med styret for mer informasjon.

 Telefon til anlegget på Landsteilene: 66 91 84 59
Postgiro: 05321559087
Organisasjonsnummer: 977130069

Stiftelsen Landsteielen har egne internettsider.
____________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 23.06.2004 kl. 10:29

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA