Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Tønsberg kystkultursenter

Kystkultursenteret i Tønsberg 

Teie Ubåtstasjon ble bygget i 1917 og var base for opptil 6 ubåter, fra 1918 til1940, da Norge ble okkupert. området besto av ca 150 m steinkai med 3 murbygninger som inneholdt torpedeo-magasin, verksted og ladestasjon. Disse navnene er nå fortsatt brukt. Under krigen benyttet tyskerne området som kaserne og fangeleir.

Etter krigen solgte forsvaret ubåtstasjonen til Tønsberg kommune, og yrkesskolen brukte bygningene til undervisning i verkstedfag frem til 1989, da stedet ble erklært uegnet for videre bruk.

Loggen kystlag ble etablert i 1980 og er et lokallag av Forbundet Kysten, i midtre og nordre Vestfold. vår virksomhet går ut på bevaring og styrking av kystens tradisjonelle verdier, herunder bruk av tradisjonelle fartøyer, og kystmiljø. Loggen har ca 300 betalende medlemmer, og har siden1991 hatt fast tilholdssted på Teie Ubåtstasjon ved kanalen i Tønsberg.

______________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 30.10.2002 kl. 10:56

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA