Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Engøyholmen kystkultursenter

 Engøyholmen i Stavanger

Engøyholmen kystkultursenter ble etablert i 1990 etter initiativ fra Fortidsminneforeningen avdeling Rogaland og Rygja Kystlag. Sjøhusene er restaurert og rommer en fin samling gjenstander, redskap og verktøy fra de siste 150 årene. Det er samlet en rekke tradisjonelle rogalandsbåter som er restaurert og utstilt.

Hovedaktiviteten på Kystkultursenteret er sosialpedagogisk arbeid rettet mot barn og unge og andre som er i en rehabiliteringssituasjon.

Det sosialpedagogiske arbeidet er knyttet opp mot bevaring/restaurering og bruk av båter, redskap og bygninger.

16 elever har alternativ undervisning ved senteret, der pedagogikken er lagt opp med vekt på relasjonsbygging opplevelser og overføring av handlingsbåren kunnskap.

Engøyholmen kystkultursenter har egne internettsider som gir en mer utfyllende beskrivelse av de aktiviteter som foregår der.

____________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 23.06.2004 kl. 10:40

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA