Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Liland brygge, Evenes

 Evenes Kystlag ble startet i 1990 da man startet restaurering av det som nå er kjent på folkemunne som Liland Brygge.

Melbøe-brygga er antagelig nærmere 140 år. Den ble ført opp på Hamnes i Ballangen i 1857 i forbindelse med handelen som Ole Giæver startet. Giæver måtte få hjelp av presten i Evenes for å få utvidet handelen til også å omfatte gjestgiveribevilgning. Omkring 1900 overtok Ole Karlsen handelen på hamnes, da han døde solgte kona eiendommen. De nye eierne solgte brygga til Melbøe på Liland, den ble revet i 1918 og gjenreist på Liland.

 Aktiviteter
Evenes Kystlag har de siste 7 årene lagt ned adskillige dugnadstimer for å få bryggene i stand og klar til bruk. I dag er første etasje av Melbøe-brygga base for kystlagets aktiviteter og det drives sommerstid kafe i bygningen, fra sankthans til slutten av august.

Kystlaget har flere små seilbåter og joller som brukes mye av de yngre, og arrangere flere bryggetreff gjennom sommersesongen.

 

_____________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 30.10.2002 kl. 11:35

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA