Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Foldalbruket i Kjøllefjord

 Foldalsbruket ble bygd som konvensjonelt fiskebruk med trandamperi i Kjøllefjord, Finnmark i 1917. Her ble det tatt imot torsk som ble hengt på hjell og tørket til tørrfisk, og leverte leveren til trandamperiet. Ferdig tran og tørrfisk ble siden solgt sørover. Det ble bygd kai til bruket og den første hurtigruta hadde sitt første anløp i 1927.

Etter krigen var det ikke mye igjen av den gamle kaia. Mesteparten av Kjøllefjord lå i ruiner sommeren 1945, men ble bygd opp igjen. Hurtigruta la til jamt og trutt fram til høsten 1959. Handelen med tørrfisk fortsatte fram til 1987. Da gikk Foldalsbruket konkurs og kaia stod til nedfalls i en årrekke til kystlaget i Kjøllefjord tok initiativ til å restaurere den. Arbeidet med restaurering av Foldalsbruket får finansiell støtte fra Finnmark fylkeskommune og Riksantikvaren.

Kystlaget i Kjøllefjord er et lite lag med store oppgaver. Til sammen 25 medlemmer setter temaet kystkultur på dagsorden i fiskeværet. De har hele tiden arbeidet med å restaurere Foldalsbruket og gjort det til et kystkultursenter.

Besøk kystlagets hjemmesider.

 ____________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 23.06.2004 kl. 10:46

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA