Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Fyr og sjømerker

Langs hele norskekysten finner vi i dag et utall navigasjonstallasjoner - et finmasket nett av fyr og sjømerker. I 1997 omfattet dette: 31 bemannede fyrstasjoner, 79 ubemannede fyrstasjoner, 23 radiofyr, 62 raconanlegg, 4060 fyrlykter og lanterner, 65 lysbøyer, 13 480 faste merker, 2053 flytende merker.

Kystverket
Det er Kystdirektoratet som har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av fyr og sjømerker i Norge. Kystverket er direktoratets utøvende organ og er delt inn i fem kystdistrikter med distriktskontorer i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg samt ca. 100 operative enheter langs hele kysten. Kystverket har som visjon  å trygge og utvikle kysten for alle. I tillegg til ansvaret for fyr og sjømerker legger Kystverket forholdene til rette for sjøtransport. Dette betyr i praksis at etaten bygger havner, driver trafikksikkerhetstjenester, utfører los-tjenester og vedlikeholder kystens navigasjonsinstallasjoner og anlegg. Kystverket er for tiden under omorganisering og fra 2002 flytter Kystdirektoratet sitt hovedkontor fra Oslo til Ålesund. Kystdirektoratet sorterer inn under Fiskeridepartementet.

Les mer om Kystverket på deres internettsider.

____________________________________

Skrevet av Tore Friis-Olsen 24.03.2006 kl. 09:31


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond