Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Fyr

Tegning av Lyngør fystasjon


"Norge; er en stormakt i fyrsammenheng. Nå er de bemannede fyrstasjoners tid snart forbi. Vil forfallet raskt rive ned det vi har brukt århundrer på å bygge opp? Kan enkelt friluftsliv gi nytt liv i gamle fyrbygninger? Fyrene representerer noen av de viktigste maritime minnesmerker vi har. Men fyrhistorien er knapt kjent her i landet..."
Slik innleder Dankert Monrad-Krohn en artikkel kalt "Navigasjonslandskapet;" han skrev i tidsskriftet KYSTEN nr. 2 - 2002. De spørsmålene han stiller vil være viktige å forholde seg til i tiden fremover og vi vil på disse sidene prøve å bidra til at fyrhistorien blir litt mer kjent.

______________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 07.11.2002 kl. 21:05

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA