Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Dampmaskinen

Thune-dampmaskinDampmaskinen er en varmekraftmaskin som tjener til å omforme drivmediets (dampens) varme til arbeid. Ved en alminnelig dampmaskin innføres dampen gjennom en rørledning fra kjelen vekselsvis til den ene og den andre enden av en sylinder, der et tettsluttende stempel ved dampens trykk bringes til å utføre en fram- og tilbakegående bevegelse. Denne bevegelse blir som regel av maskinen selv overført til en aksel, som derved meddeles en omdreiende bevegelse.

De første praktisk brukbare dampskipene ble satt igang på Clyden og Hudsonelva omkring 1802 - 09. Robert Fultons damper «Clermont» på Hudsonelva er den best kjente succes; den foretok sin første heldige fart i august 1807. Den første reise med dampskip over Atlanterhavet ble foretatt med «Savannah» i 1819. Disse var hjulskip og det skulle gå lang tid før sjøgående skip gav opp den skipsform som var tilpasset seilskip og gikk over til skip tilpasset dampmaskiner.

Det er stort sett to typer dampmaskiner som er aktuelle i fartøysammenheng:

Compoundmaskinen har to sylindere, en høy- og en lavtrykks. Den brukten dampen som kommer ut av sylinder nummer en med lavere trykk og blir nyttiggjort en gang til i lavtrykk-sylinderen.
Trippelekspansjonmaskinen har tre sylindere. De rangerer seg imellom etter samme prinsipper som compoundmaskinen: høy-, mellom- og lavtrykksylinder.

Compoundmaskinen var omtrent enerådende i kyst- og lokalbåter før 1890. Deretter tok trippelmaskinen over. Det økende antall sylindere hadde sammenheng med bedre kjeler, høyere damptrykk og mer økonomisk drift.

Dampturbinen er en tredje variant, men den har omtrent bare tilknytning til marinefartøyer (jagere». Den ble bare unntaksvis brukt i handelseflåten før 2. verdenskrig.

Kull var det vanlige fyringsmiddelet på norske dampskip fram til etter 2. verdenskrig. På innsjøer og vassdrag derimot var vedfyring mye brukt. De få dampmaskiner som er i bruk i dag, er oftest ombygd til oljefyring.

Det er flere bevarte dampskip som fremdeles har dampmaskin i Norge og de fleste er presentert under presentasjon av verneverdige fartøyer. De mest kjente er:

Hansteen,  forskningsskip som holder til i Trondheim
Børøysund, passasjerskip som ligger på Akershuskaia i Oslo
Styrbjørn, slepebåt som ligger på Akershuskaia i Oslo
Engebrecht Soot,
Southern Acter, hvalfangerbåt som holder til i Sandefjord
Skiblandner, passasjerskip som går i trafikk på Mjøsa

 _____________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 07.11.2002 kl. 21:17

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA