Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Bensinmotoren

Bensinmotoren, også kalt eksplosjonsmotoren, er en kraftig motor som drives ved eksplosjoner av gass, olje e.l. blandet med luft i passende forhold. Blandingen antennes i maskinens sylinder, og ved eksplosjonens økende trykk drives stempelet fram. Ved bensinmotoren dannes den brennbare gass ved at bensin i fins stråler enten suges eller trykkes inn i en såkalt forgasser, hvor den møter oppvarmet luft som bringer bensinen til å gå over i gassform, hvoretter gass - luftblandingen føres inn i sylinderen.

 Bensinmotorens virkemåte skiller seg i hovedsak fra dieselmotoren ved at den har elektrisk tenningssystem, det være seg magnet- eller batteritenning. Sammen med brannfaren gjorde det at bensinmotoren ble lite anvendt i bruksbåtene i de første årene. I lystbåtene kom bensinmotoren tidlig i bruk, men i den første tiden fantes det ikke norskproduserte motorer på mer enn 6 - 7 hestekrefter. Utover i 20 - 30 årene slo den åpne motorsjekta igjennom på Sørlandet of langs Oslofjorden, både som lyst- og fiskebåt. I tillegg til konstruksjoner tilpasset motordrift, var det mange tidligere seilsjekter som ble forsynt med hestekrefter. Den vanlige motortypen var i denne tiden firetaktere på 3 - 5 hestekrefter. Like før 2. verdenskrig kom flere og flere tosylindrede motorer på 10 - 12 hestekrefter i bruk.

 ______________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 31.10.2002 kl. 09:21

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA