Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Rigg og seil

 Rigg
Rigg er den delen av et skips reisning som består av tauverk. Det skjelnes mellom stående rigg (vant, barduner, stag m.v.) som tjener til å støtte master og andre rundholt, og løpende rigg (fall, skjøter, braser m.v.) som anvendes til manøvrering av seil og bevegelige rundholter. Rigg brukes også iblant i utvidet betydning til å betegne det samme som reisning.

 RåseilRåseil
«Paa raaen er sejlet festet» og derav kommer navnet på seilet. Rå eller rær er benevnelsen på rundholt som henger vannrett på master og stenger, festet til disse på midten med rakken.
De eldste båtene vi har i Norge hadde råseil - vikingeskipene

Spesielt i Nord-Norge har råseilet vært seiglivet og man fant seiltypen brukt på både fiskebåter og andre båter som gikk langs kysten langt inn i vårt århundre. I dag brukes seilet på nybygde kopier av vikingeskip, fembøringer og enkelte Nordlandsbåter.

 Luggerseil
seilet er festet under en rå, der fallet er gjort fast på 1/3 del av dens lengde fra nokken. Luggerseilet benyttes på store og små fartøyer og er spesielt mye brukt i Middelhavet på Lugger, som er et alminnelig kystfartøy med to eller tre master. I Norge er det spesielt på Sørlandet at seilet ble brukt på mindre fiskebåter. Den største fordel med luggerseilet var at det var enkelt, og at det på en kort mastestubb kunne rigges opp et relativt stort seil. Seilet kunne heises og låres på kort tid. Luggerseilet blir regnet som et mellomstadie mellom det klassiske råseilet og gaffelseilet.

GaffelseilGaffelseil
Gaffelseilets øvre kant er festet til en gaffel, som er et rundholt der den nedre enden ved masten ofte ender i en klo, og den forreste kant av seilet er festet til masten. Gaffelseilets form er en uregelmessig firkant, som er bredest nede og høyest akter. Underkanten er gjerne festet til en bom. De gaffelriggede båtene hadde alltid en eller to spenn vanter til støtte for masten. Mesanen på et barkskip, storseilet på en skonnert, på en jakt, en losskøyte osv. er gaffelseil.

 Mange har også et gaffeltoppseil, som er en trekantet eller firkantet toppseil over et gaffelseil (f. eks over mesanen på en bark).

SpriseilSpriseil
Man vet ikke sikkert når det ble begynt å rigge båtene med spriseil, men forskere mener det er over 300 år siden. Seilet ble spent ut av en spristake, der den ene enden blir stukket inn i en tauløkke som var sydd inn i barmen på seilet, og den andre enden festet til masten. Den spririggede båten hadde som regel en tung og massiv mast hvor den eneste form for staging var et fokkestag. Senere fikk riggen vant til å støtte opp masten.

BermudaseilBermudaseil
Seilet er festet til masten og underkanten av seilet er festet til en bom. Seilet er kuttet i en buet trekant og har ofte spiler for å stive opp seilet. Bermudaseilet er det mest vanlige seil brukt på moderne seilbåter laget idag.

 

_______________________________________ 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 01.12.2002 kl. 12:49


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond