Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN har i dag ca. 9.500 medlemmer og består av over 100 kystlag som dekker kysten fra Oslofjorden til Kjøllefjord.

Under mottoet ”Vern gjennom bruk” arbeider Forbundet KYSTEN for å ta vare på den norske kystkulturen.

Forbundet KYSTEN er en kulturvernorganisasjon som ønsker å bevare tradisjoner for framtiden..

Forbundet KYSTEN har disse hovedmålene:
Styrke vår identitet som kystfolk.
Fremme bevaring og bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø.
Drive opplysningsarbeid om kysthistorien vår.
Øke den faglige standarden i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg.

 Kystlagene
Ryggraden i forbundets virksomhet er kystslag, stiftelser og arbeidsgrupper rundt om i landet. Antall medlem- mer i kystlagene varierer fra tyve-tredve, til godt over fem hundre. Kystlagenes virksomhet spenner fra restaurering av båter og sjøhus, til seiling og sjømannskap. Fangstmetoder, tradisjonelt håndverk, matlaging og drakttradisjoner hører også til kystlagenes arbeidsområder.

Gå til deres hjemmesider og les mer om organisasjonen.

 

______________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 02.12.2002 kl. 21:19

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA