Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

benevnelser på størrelse

De fleste av oss er vant til at båters størrelse benevnes i fot, men fot som båtmål er ganske nytt og det er ikke vanlig å bruke den benevnelsen innenfor den delen av tradisjonen vår som vi her skal holde oss til.


Plansje tegnet av Jan rosenlund

Benevnelser for størrelse på båter som beskrives her, er en forkortet utgave hentet fra første bind av bøkene om "Nordlandsb;åten og Åfjordsbåten", skrevet av Gunnar Eldjarn og Jon Godal.

Åretall-systemet
Det ene systemet går på hvor mange årer båten blir rodd med. Det heter i dette systemet:

Færing Betyr rodd med fire årer
Seksring/seksæring Betyr rodd med seks årer
Åttring Betyr rodd med åtte årer
Tiæring Betyr rodd med ti årer

Fra gammelt av ser det ut til at åretalls-nevnelsen går nokså entydig på åretallet, helst på båter der åretallet ike går opp med tallet på rom eller tallet på tollganger. Seksringen kan altså godt ha fire par keiper.

Da er det fire som "sitt; i toft" (to på hver tofte) og så er det to som sitter hver for seg, og alle "ror; man i år" (altså en mann pr. åre). Tilsvarende kan det være på åttringen som har fem par tolleganger, men som kan bli rodd med åtte mann.

 

Årepar-systemet
Det andre størrelsessystemet går på hvor mange tolleganger båten har. En regner altså årepar, og dette systemet etter måten entydig. vi har:

En-roring - eller en-rø(r)ing som kan bli rodd med ett årepar
To-roring - eller to-rø(r)ing som kan bli rodd med to årepar
Tre-roring - eller tre-rø(r)ing som kan bli rodd med tre årepar
fir-roring - eller fir-rø(r)ing som kan bli rodd med fire årepar
Fem-roring - eller fem-rø(r)ing som kan bli rodd med fem årepar
Seks-roring - eller seks-rø(r)ing som kan bli rodd med seks årepar

Det heter at båten har fem rora, selv om det er åtte presoner som ror. Ror går altså her på tollegangen, keip-paret, og ikke på dem som holder årene. Mange steder sier man keiping istedenfor roring. Fem-keiping og fem-roring er altså samme størrelse, men helst tilhørende ulike slags geografiske typer.

 

Romtall-systemet
Det tredje systemet går på rom-tallet i båten. Et rom er mellomrommet mellom to band med kne, oppsatt med tofte eller betta i den delen av båten som ikke er skott. Til vanlig er rommet 32 tommer langt. Vi har således:

To-roms båt
Tre-roms båt (som kan bli uttalt tre-rømming)
Fire-roms båt (som kan bli uttalt fyring/fyreng)
Fem-roms båt (som kan bli uttalt femrøring)
Seks-roms båt, og så videre helt opp til ti-roms båter.

Vi kan også ha små, halve og store halvrom i tillegg til stor-rom som oftest blir kalt laste-eller bunkerom. En bunkerømming blir en båt med et stort lasterom bak masta. Det er særlig i Nordland og Trøndelag at systemet med halvrom er utviklet, og da hos Åfjordsbåten især. Båt med 2 1/2 rom er en halvtredjerømming, båt med 3 1/2 rom en halvfjerd-rømming og så videre. Disse rommene kan også ha særskilte navn. 2 1/2-roms båt kan hete hundroms-færing, 3 1/2-roms blir kobberoms-sekstreng.

 

Mannskaps-systemet
Vi nevnte at firroringen kan bli rodd av seks mann, og da hete seksring; likeens som fem-roringen kan hete åttring. Tallet går da på mannskapes-styrken. Seksringen er etter dette systemet en seks-manns båt og åttringen en åtte-manns. Det er særlig på Sunnmøre at en har en entydig oppfatning av dette. Men vi finnner også spor av samme i Nord-Norge og på Innherrad.

I tillegg til de fire mest vanlige benevnelsene på båtstørrelse, har man "lastef;ørleik-systemet" som brukes mest på større båter, og man bruker begreper som lester og tønner for å anslå hvor mye last båten kan ta. En lest er etter den gamle norske skipslesten på 12 tønner a´ ca. 115 liter.

Båtlengde-systemet  går på båtlengden for å beskrive størrelsen. Hun blir alltid målt i alen, men det finne to slags alen i bruk. Båtene blir målt på forskjellig måte, alt etter hvor i landet man befinner seg.

______________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 25.05.2005 kl. 10:12


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond