Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Anna Rogde

Anna Rogdeex ANNA AF BERGEN

Slettoppskonnert ”Anna Rogde” ble bygd ved Bangsund skipsverft i Namsos i 1867/68 for et partsrederi i Bergen og fikk navnet ”Anna af Bergen”. Partsrederiets eiere var Albert og Peder Pedersen og Johan Børsheim. Skonnerten, som har et typisk klipperskrog, ble konstruert av Jan Birkeland etter forbilde av Annanias Dekkes klipperkonstruksjoner. I 1872 kjøpte hardangerskipperen Isak Rogde skuta og omdøpte henne til ”Anna Rogde”. I 1873 flyttet Rogde til Kjøtta ved Harstad og fra dette stedet drev familien fraktfart med fartøyet i tre generasjoner gjennom 100 år. De siste av Rogde-familien som drev fartøyet var brødrene Per og Wilhelm Rogde. Skutas viktigste fartsområdet var i de nordlige farvann, tidvis så langt øst som til Murmansk og Arkhangelsk, men fartøyet seilte også i Østersjøfart, samt Spania og Portugal og andre europeiske havner. Fartøyet gikk i opplag i 1972.

Fartøyet fikk installert en Bolinder glødehodemotor i 1919. Samtidig ble det montert lastebommer på fokkemasta. Ny maskin ble installert i 1977 og i 1986 ble det satt inn en 400 Hk Scania Diesel.

I 1976 overtok brødrene Aage og Magne Indahl ”Anna Rogde” og satte i gang restaureringsarbeider som ble utført i 1978 og 1986. Fartøyet er søkt restaurert tilbake til sin opprinnelige form. I 1990 ble fartøyet kjøpt av et interessentskap i Harstad og brakt tilbake til byen. Eier er Stiftelsen Anna Rogde. Fartøyet antas å være verdens eldste seilende skonnert.

 

Anna Rogdes hjemmesider finner du her.

______________________________

 

Skrevet av Norsk Forening for Fartøyvern 04.11.2002 kl. 15:01

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA