Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Dagmerker

I riktig gammel tid var det ingen staker, bøyer eller fyrlykter som geleidet sjøfarende. Leden og farvannet kjente de gjennom Jernstangkunnskapen og erfaringene om naturforholdene som for eksempel fjellformasjoner og méd.

Det har nok trolig vært satt opp dagmerker langs kysten fra sjøfartens eldste tider. Fra vikingtiden beretter sagalitteraturen at folk satte opp varder ved kysten. På 1400-tallet beretter Pietro Querini at han styrte etter varder under seilasen fra Røst sørover langs norskekysten. Den første offentlige fortegnelse over sjømerker i Norge er fra 1837 og omfattet for hele norskekysten 14 merker og i løpet av 1860 var tallet steget til 70 flytende merker mens de faste merkenes antall ikke var øket til mer enn 51.

I dag finner vi over 13000 dagmerker langs kysten i Norge.

 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 06.07.2005 kl. 10:11

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA