Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Registrering av sjømerker

Det er gjennomført to registreringsprosjekter av sjømerker i Norge.

Prosjektet Sjømerker i Aust-Agder ble avsluttet i 1997 og var et samarbeid mellom Riksantikvaren, Kystverket 1. distrikt og Aust-Agder fylkeskommune. Mål for
prosjektet var å skaffe en tilnærmet totaloversikt over navigasjonsstrukturen langs Aust-Agderkysten. Det er utgitt bok og rapport fra prosjektet. Utgiver: Aust-Agder fylkeskommune.Kavringen fyr

Sjømerkeprosjektet i Oslo ble avsluttet i 2000. Kystlaget Viken, Forbundet KYSTENs lokallag i Oslo, sto for gjennomføringen av prosjektet på oppdrag fra Byantikvaren i Oslo med økonomisk støtte fra Riksantikvaren. Kystlaget Viken har laget en rapport og en CD-rom som presenterer resultatene fra prosjektet. Dette materialet kan bestilles ved henvendelse til Forbundet KYSTENs sekretariat i Oslo.

Registreringsprosjektene er et ledd i arbeidet med å etablere en nasjonal vernestrategi for sjømerkene i sin helhet.

 

 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 07.11.2002 kl. 15:31

Registrering av sjømerker

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA