Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Stavanger

RS-14 Stavanger

R/S ”Stavanger” ble bygd av Colin Archer, Larvik, i 1901 som den tredje av Svolvær-typen for Norges Selskab for Skibbrudnes Redning (NSSR) og var nummer 14 i rekken av redningsskøyter bygd for selskapet. Skøyta ble stasjonert på Titran i Frøya og seilte som redningsskøyte frem til 1938, hele tiden uten motor. I alt assisterte den 2976 fartøyer. I 1939 ble skøyta solgt til Jul Nielsen i Oslo, som brukte den som lystbåt og på en rekke seilaser i europeiske farvann og også til Amerika. Hans kone overtok senere skøyta og i 1987 ble den overdratt til sønnen Jeppe Jul Nielsen i Risør.

”Stavanger” fikk montert en liten bensinmotor etter krigen og cockpiten kortet inn for å gi plass til motoren. For øvrig er det bare foretatt mindre ominnredningsarbeider. Skøyta har gjennomgått omfattende restaureringsarbeider, særlig i 1970 ved Gregersens Båtbyggeri på Moen ved Risør. Arbeidet med utskifting av spanter, hud og lignende ble foretatt fra utsiden for å spare interiøret, og dette er derfor det med få unntak bevart i sin originale utforming.

I 1998 ble skøyta overtatt av Redningsselskapet og skal bevares på land.

______________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 09.11.2002 kl. 12:18

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA