Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Forskjellige båttyper

 Det er flere måter man kan dele inn de ulike tradisjonelle båttyper som finnes her i landet. Norsk båttradisjon omfatter svært mange slags båter og vi kan i hovedsak dele dem inn etter geografi, størrelse, bruksmåte, alderstyper eller byggemåte.

Inndelt i geografiske typer startet fra nord:

 Schanjacka -  Samisk /russisk båt fra Kola
 Vanas -

Samisk båt fra Pasvik. Vana betyr båt, og den som er dokumentert, ligner svært på basken fra Tana Det er uklart i hvor stor grad det er type eller variant
Taskebåt - Samisk elvemunningsbåt fra Tana i Finnmar
Elvebåter - Finnmark og Troms - samisk tradisjon

Nordlandsbåt -


Saltværing fra Salten og nordover med varianter bygd i Balsfjord og flere steder i Troms og Finnmark. Det er uklart i hvor stor grad dette er egne varianter av:
Saltværing
Ranværing - fra Rana
Elvebåt - fra Vefsn
Bindaling - fra Bindalen
Follabåt/Namdaling - fra Ytre Namdalen/Folla

Elvebåt - fra Namsen
Innheradsbåt
Åfjordsbåt
Elvebåter - I Sør-Trøndelag
Stampås-båt - I Sør-Trøndelag (Innlandsbåt - Selbusjøen
Geitbåt:

Aurgjelding
Søfjording
Romsdaling
Sunnmørs-båt
Møringsbåt: Nyere Sunnmørs-båt
Nordfjordsbåt
Sunnfjordsbåt:
Norda-nesning
Søra-nesning
Sognebåt
Nordhordalandsbåt:
Masfjord-båt
Austfjord-båt
Oselver:
Eldre type
Nyere type tilpasset regatta og fritidsbruk
Hardanger- og Sunnhordalandsbåt
Harding: Nyere Hardanger-båt
Listerbåt
Øst-Norske båter -          
har litt mindre klar typeinndeling, men vi kan tale om:
Arendals-snekker
Risør-skøyter
Telemarks-kogger
Ferder-snekker (fra Vestfold)
Holmsbu-pram
Hvaler-skøyter m.fl.

Øst-Norske Elvebåter -


med flere varianter:
Dramselv-båt
Åfløyer fra Gudbrandsdalen
Fløtar-båter fra Glomma m.fl.
Mjøsbåter

Denne inndelingen er hentet fra boka "Nordlandsb;åten og Åfjordsbåten", av Gunnar Eldjarn og Jon Godal, bind 1: Båten i bruk.
___________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 02.12.2002 kl. 20:59


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond