Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Bergen kystkultursenter

Med utgangspunkt i Bergen Kystlags virksomhet i Sandviksboder er Bergen Kystkultursenter under etablering. Overdragelse av bodene fra Bergen Kommune til Stiftelsen Sandviksboder Kystkultursenter (SSK) i midten av februar 1997 var et viktig skritt for å realisere et felles mål av antikvarisk og kulturell betydning for byen. Reguleringspålanen ble vedtatt 1998 og Bergen Kystkultursenter (SBKS) som skal ha ansvaret for driften av senteret ble etablert 1999.


SandviksbodeneKystkultursenteret skal være et opplevelses-senter preget av aktivitet og deltakelse. Grunnlaget for opplevelse av aktivitet og muligheter til deltakelse ligger i havnen, håndverksvirksomhetene og i tilrettelagte, publikumsrettede aktiviteter. Kystkultursenteret skal fremme bevaring av kystkulturen gjennom ivaretakelse av miljø, bygninger, anlegg og håndverksvirksomhet. Det skal inneholde et spekter av aktiviteter som formidler bredden i kystkulturen, både manns- og kvinnehåndverk, tradisjoner og roller og formidle Bergens posisjon som handelssentrum, tilknytningen til kystkulturen i Norge og internasjonalt, herunder Bergens rolle som Norges desidert viktigste havn.

______________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 02.12.2002 kl. 21:09

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA