Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Den sentrale arbeidsgruppe

Arbeidet med kystleder er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN og Friluftsrådenes Landsforbund. De tre organisasjonene har etablert en arbeidsgruppe som arbeider for å fremme og koordinere kystledsarbeidet. Lokalt kan det også være andre organisasjoner i tillegg til kommunene som deltar i kystledsarbeidet. Direktoratet for Naturforvaltning har støttet aktivt opp om kystledsarbeidet.

Den Norske Turistforening
Boks 7, sentrum,
0101 Oslo
Telefon: 22 82 28 00
Kontaktperson: Anne Mari Planke

 

Forbundet KYSTEN
Skur 28, Nordre Akershuskai,
0150 Oslo
Tlf: 22 42 42 82
Kontaktperson: Per Hillesund og Tore Friis-Olsen

 

Friluftsrådenes Landsforbund
Gml. Drammensv. 203,
1337 Sandvika
Tlf: 67 80 47 91
Kontaktperson: Morten Dåsnes

 

Oslofjorden Friluftsråd
Gml. Drammensv. 203,
1337 Sandvika
Tlf: 67 55 49 90
Kontaktperson:. Bente

 

_____________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 08.01.2003 kl. 20:25


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond