Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Nordlandsjekta Brødrene

Nordlandsjekta "Br;ødrene” er en kopi av en eldre båt, bygd på midten av 1800-tallet, som gikk i trafikk mellom Nordland og Bergen. Under krigen havnet den i Rognan der den skulle restaureres. Den sank i 1940 på grunn av manglende tilsyn, seinere forsøk på å heve vraket mislyktes. Asbjørn E. Herteig, nå pensjonert førstekonservator og bosatt i Bergen, ble født på Melbu. Da han var gutt, rodde han ofte ut til jekta "Br;ødrene* som på den tiden holdt til i havna på Melbu. Herteig glemta aldri jekta, og gjennom et travelt liv som konservator vokste det fram en drøm om å bygge ei ny jekt, en kopi av gamle "Br;ødrene*. Båten på bildet ble sjøsatt 22. august i 1995 fra Saltdalsverftet på Rognan. Melbu er hjemmehavna og miljøet rundt Nordlandsakademiet for kunst og vitenskap står for driften. "Br;ødrene* er 21,7 meter lang og kan ta 46 passasjerer på dagtid, overnattingskapasiteten er på 17 passasjerer. Råseilet er 210 kvadratmeter, toppseilet 70 kvadratmeter. Den gamle "Br;ødrene* seilte fra Vesterålen til Bergen på rundt fire døgn i 1880.

Foto: Vegard Heide

_________________________________________ 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 09.01.2003 kl. 20:42

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA