Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Tjære

Utdrag av Riksantikvarens informasjon om kulturminner 3.9.11

Overflatebehandling: Produksjon av tjære

Tjære har vært brukt som overflatebehandling av trevirke i hus og båter så langt tilbake som vi kjenner til slike byggverk. Behandlingen er aktuell også i dag. Hvordan tjæren blir produsert, er emnet for dette informasjonsblad.

"Tretj;ære er vårt eldste og mest gjennomprøvde produkt til impregnering og overflatebehandling av tre og jern. Det fins dokumentasjon for tjærefremstilling i Norden allerede i jernalderen (ca. 500 f. Kr - 1050). Vikingskipsfunnene viser at båter bygget i det 10. og 11. århundre var overflatebehandlet med tretjære. Den var det dominerende middelet til impregnering og overflatebehandling på trefartøyer, selv etter at linoljemalingen ble tatt i bruk en gang omkring det 17. århundre. Vi kan derfor trygt slå fast at bruken av tretjæren er en mer enn to tusen år gammel tradisjon i konserverings- og vedlikeholdssammenheng i vårt land. Tjære er brukt, og brukes stadig, til impregnering av tau, i medisinfremstilling og i såpe, på bygninger og på fartøyer. Tretjæren utvinnes fortrinnsvis av tyrirøtter - gamle fururøtter som har fått stå så lenge etter at treet er felt at geitveden er råtnet og falt av. Utvinningen skjer gjennom en tørrdestillasjonsprosess, enten i en mile eller i en såkalt retorter-ovn. Det utvinnes tretjære også fra bjørk, bøk og ask, spesielt i Russland, men furutjæren har det høyeste innholdet av harpiks og regnes derfor som den beste når det gjelder konserverende egenskaper . Utenfor Norge hevdes den beste tretjæren i dag å komme fra Sverige. Men både Norge og Finland har egen tjæreproduksjon, og flere steder her hjemme er tjærebrenning tatt opp igjen, om enn i liten skala. Lenge har «svensk tretjære» vært en kvalitetsbetegnelse i fartøyvernet. I Danmark sier man ofte «finsk tjære», selv om den er svensk. I USA sier man «Stockholm tar» om nordisk tretjære fra nåletrær. På markedet fins også tjære oppblandet med rå linolje og terpentin, fremstilt av en nordnorsk produsent, den er lettere å stryke ut enn ren tjære og har en lang tradisjon i landsdelen.

Hele Riksantikvarens informasjonsblad om prosduksjon av tjære kan dere lese ved å klikke her.

_______________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 20.01.2003 kl. 21:00


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond