Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Matthias Haaø

Hentet fra "Lodser;, tegninger med text* av Christian Krogh,
H. Abels kunstforlag, Kristiania 1890.

Mathias HåøGamle Matthias Haaø var pensioneret Lods og hadde en liden Gaard ude paa Haaø, som han stelte med. En Dag i Vaar skulde han seile med sin Sjægte ind til Grimstad og en ung Dame fra Fyret fulgte med. Vinden var nok fra Nordvest, og den er slem i Grimstad. Men Matthias mente nok det kunde gaa. Midt paa Grosefjorden kom et Kast og kantred Baaden, som fyldtes og blev borte under dem. Frøkenen kunde svømme og fik fat i en Aare. Matthias kunde ikke og gik under Vand et Par Gange, Sidste Gang han kom op flød der en Aare lige ved ham og han holdt sig i den, men han kunde ikk traa Vandet og Sjøerne slog uafladelig over Hodet paa ham. En 12-aars Gut ind paa Groselandet hadde set Ulykken og kom roende du til dem, i en liden Pram, men det var lang Vei. Han naade først Matthias og vilde ta ham, men han sa:

Det er bedst du tar hende først.

For hun var jo ung, mente han. Saa buxerte Gutten først Frøkenen ind til Land – kom du igjen og hented Matthias.

Han harmed sig senere over, at han, som hadde vært Lods i saa mange Aar, skulde kuldseile. Riktig frisk blev han aldrig mer efterpaa og døde nu i Høst.

_____________________________________________ 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 11.02.2003 kl. 20:32

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA