Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Terje Vigen

Terje vigenDiktet om Terje Vigen er skrevet av Henrik Ibsen og ble trykt første gang i 1862. 30 år senere utkom diktet for første gang med tegninger av Christian Krogh og siden er Ibsens tekst og Kroghs illustrasjoner uløselig knyttet sammen. Med en myk, fast strek har Christian Krogh gjenskapt Terje Vigens menneskelige og nasjonale patos, og det er han som har gitt Ibsens helt de ytre, synlige trekk. Slik han har sett Terje Vigen - med løftet panne, stolt, rank og ubøyelig - slik lever han i vår bevissthet, slik vil stadig nye generasjoner av lesere se ham for seg.

Det er med stor respekt for disse kunstnerene at Tor Salterøe har tilrettelagt og gjort verket tilgjengelig på Internett.

Her er en smakebit på første vers:
Der bode en underlig gråsprængt en
på den yderste nøgne ø; -
han gjorde visst intet menneske mén
hverken på land eller sjø;
dog stundom gnistred hans øjne stygt, -
helst mod uroligt vejr, -
og da mente folk, at han var forrykt,
og da var der få, som uden frykt
kom Terje Vigen nær.

Resten av diktet sammen med Krohgs illustrasjoner finner du ved å klikke her.

 ________________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 12.02.2003 kl. 20:14

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA