Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Steinhuk

Hentet fra "Lodser;, tegninger med text" av Christian Krogh,
H. Abels kunstforlag, Kristiania 1890.

 

Losen Steinhuk-------------"Saa; di noe til Manøvren hernede sidst da?"

"Ja;! Jeg var Lods ombord paa "Nornen;" jeg, hele Tia.  Og det var vanskelig nok.  Vi kunde ikke se noen Ting for det elektriske Lyset, og ombord hos os maatte alting være mørkt - ikke et Lys - ikke en Laterne, forat dem ikke skulde vite, hvor vi var.  Og da holdt jeg paa at gaa paa Husvikgrunden. - "Ser; di den der, Lods?" sa Løitnanten han pekte paa Kosten.  Jeg skulde vel kjenden, da det er mig som passer´n. Naa - Skuta var villig og vi klarte os saavidt. Og en anden Gang holdt vi paa at gaa ombord i "Excellensen;", men det klarte vi ossaa.

Det var svare til Skydning.  Men saa ble det Vaabentilstand hos os en stund, for Admiralen kom ombord og gik ned med Chefen og drak Kaffi i Kahytten, og da skulde alt være stille. Da vi var blet kvit Admiralen, saa begyndte Krigen igjen. Det var flere Fartøier som ligesom ble tat af Fienden. Det skulde bety at de hadde stelt sig slig, da skjønner di, at naa er vi nok ossaa tat".; - "Er; vi det", sa jeg, "jeg; blei orntelig lei -"

"Ja; vi er tat", sa´n "men; vi skyter lige godt", og dermed saa klemte vi paa og for lige ind paa Fæstningen og dundra løs.  

_________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 12.02.2003 kl. 20:56

Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond
Utviklet av Electric Farm ASA