Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Finnmark

1.2. Museer
1.2.1 Kystmuseer med faglig bemanning
1.2.1.1 Alta Museum
Forhistorie, med særlig vekt på helleristninger
1.2.1.2. Nordkappmuseet
Kystkultur fiskerihistorie,havnehistorie, fartøyhistorie
1.2.1.3 Varjat Sami Musea
Varanger samiske museum
Sjøsamisk kulturhistorie
1.2.1.4 Sør-Varanger museum
Grenshistorie
1.2.1.5 Vadsø museum
Kvenkultur og Vadsø bys historie
1.2.1.6 Vardøhus museum
Pomorhistorie
Museet har en båtsamling med bl.a. en fir-roing og en færing (koks).
Tilskott fra Norsk Kulturråd i 1990: Kr. 150.000.-(Basisutstilling)
Tilskott fra Norsk Kulturråd i 1990: Kr. 150.000.- (Kystutstilling)
1.2.1.7 Gjenreisnings-museet i Hammerfest Gjenreisningshistorie

1.2.2. Kystmuseer uten faglig bemanning
 1.2.2.1 Berlevåg Havnemuseum
Tilskott fra Norsk Kulturråd i 1992: Kr 150.000.-
Tilskott fra Norsk Kulturråd i 1996:  Kr. 60.000.-
1.2.2.2 Gamvik museum
Gamvik kommune
Brodtkorpbruket, vernet gjenreisningsbruk, pakkhus, nothjell osv.
Tilskott fra RA i 1966: Kr 100.000
1.2.2.3 Kokelv sjøsamiske museum (privat)
Gjenreisningsgård, sjøsamisk: bolighus, fjøs, naust.
Tilskott fra Riksantikvaren i 1996 Kr 100.000
1.2.2.4 Måsøy museum (privat)
1.2.2.5.Måsøy krigshistoriske samling (privat)

1.3 Fiskevær handelssteder
1.3.1 Hamningberg
Fraflyttet fiskevær
Bygningsmasse fra før krigen
“Fotefar mot Nord”-prosjekt
Båtsfjord kommune
1.3.2 Væreiergården/ Hansenhuset,
Hamningberg
Tilhører et sjøfiskemiljø som er fredet. 18 bygninger. Poståpneri, butikk, våningshus osv. Bygninger fra 1800 tallet. privat eie.
Tilskudd fra Riksantikvaren og fylkeskommunen.
1.3.3.3 Holmengrå
Sør-Varanger
Laksefiskevær  fra slutten av forrige århundre
1.3.3.4 Makkaur
Båtsfjord kommune
Nedlagt/fraflyttet fiskevær
Tilskudd fra fylkeskommunen til kirkegården
1.3.3.5 Bugøynes
Sørvaranger kommune
Verneplan utarbeidet. Fiskevær fra før krigen.
Finsk innflytting.
1.3.3.6 Skallelv
Vadsø kommune
Fiske/bonde sted med bebyggelse fra før krigen
Varangerhus, sjøhus.
Endel bygninger har fått tilskudd fra fylkeskommunen
1.3.3.7 Golnes
Vadsø kommune
Fiske/bonde sted med bebyggelse fra før krigen
Samisk befolkning
Endel bygninger har fått tilskudd fra fylkeskommunen
1.3.3.8  Ekkerøy
Vadsø kommune
Fiske/bondested fra før krigen.
Kjeldsenbruket, vernet fiskebruk fra før krigen.
Endel bygninger har fått tilskudd fra fylkeskommunen
1.3.3.9 Kiby
Vadsø kommune
Eliseusshuset, fredet.
Fiske/bonde sted med bebyggelse fra før krigen.
Endel bygninger har fått tilskudd fra fylkeskommunen.
1.3.3.10 Kiberg
Vardø kommune
Fredet anlegg
Fiske/bonde sted med bebyggelse fra før krigen.
Endel bygninger har fått tilskudd fra fylkeskommunen.

1.4  Sjøboder havneanlegg
1.4.1 Folldalbruket
Kjøllefjord, Lebesby kommune
Gjenreisningsbruk med egnebu, pakkhus, kaianlegg, trandamperi, div hjeller, Administrasjonshus.
Eier: Kjøllefjord kystlag.
Tilskudd fra Riksantikvaren og fylkeskommunen i 1993, 1995 og 1996
1.4.2 Servicestasjonene i Honningsvåg
Nordkapp kommune
Egnebuer, notloft fra gjenreisningstiden
Eier: Fiskarkvinnelaget Polarfront
Tilskudd fra Riksantikvaren og fylkeskommunen 
1.4.3 Reinert Kamøy
Kamøyvær
Gjenreisningsbrakke, verneverdig
Overnatting, spisested
Privat eier.
1.4.4 Nyvollbruket
Gjenreisningsbruk, nothjell med nothus og kai.
Privat eie.
Tilskudd fra  fylkeskommunen
1.4.5 Pleymkaia
Bugøynes
Pælekai fra før krigen.
Eier: Sør-Varanger museum
Tilskudd fra  fylkeskommunen
1.4.6 Kjeldsenbruket
Ekkerøy
Fiskebruk fra før krigen, pakkhus, trandaperi osv.
Eier: Vadsø museum
Tilskudd fra Riksantikvaren og fylkeskommunen 

1.4.7 Fiskebruk i Kvalsund
Kvalsund kommune
Fiskebruk fra gjenreisinga, pakkhus, sløyeskur, nothjell og kai.
1.4.8 Fjørtoftbruket
Berlevåg kommune
Fiskebruk fra gjenreisinga, pakkhus, sløyeskur, nothjell og kai.
Tilskudd fra fylkeskommunen øremerket nothjell
1.4.9 Russebruket
Båtsfjord kommune
Fiskebruk fra 1880, pakkhus og kaianlegg og bolighus.
Tilskudd fra fylkeskommunen
1.4.10 Brodtkorpbruket
Vardø kommune
Brygger fra forrige århundre
Eier: Vardøhus museum
Tilskudd fra RA, fylkeskommunen og Norsk Kulturråd.
1.4.11 Brodtkorpbruket
Gamvik kommune
Fiskebruk fra tidlig gjenreising.
Eier: Gamvik kommune
Tilskudd fra RA og fylkeskommunen.
1.4.12 Gulbrandsenanlegget
Kongsfjord Berlevåg kommune
Fiskebruk, handelsgård, bygninger fra før og etter krigen.
Bolig, fjøs, butikk, månedskarshus, fiskebruk
Eier: Berlevåg historielag
Tilskudd fra RA og fylkeskommunen
1.4.13 Hermetikkfabrikken
Vadsø kommune
Pakkhus fra gjenreisinga
Tilskudd fra RA og fylkeskommunen
1.4.14 Fiskarsamvirkelaget
Vadsø kommune
Fiskebruk fra gjenreisinga. Nothjell, egnebu, pakkhus, kaier
Tilskudd fra RA og Fylkeskommunen
1.4.15 Hornvika
Nordkapp kommune
Turistkai, opprinnelig adkomst til Nordkapplatået

1.5. Båtslipp/veksteder

1.5.1 Brødrene Isaksens patentslipp
Honningsvåg, Nordkapp kommune
Restaureringsslipp, fredet.
Anlegget består av selve slippen med skinnegang, slippvon og vinsjanlegg, et vinsjhus og verksted. Alt produksjonsutstyr er intakt,  anlegget er fra de første etterkrigsårene. Slippen er i dag konserveringsverksted for eldre trebåter.

Eier: Nordkappmuseet
Tilskudd fra Riksantikvaren.

1.6 Fyr
1.6.1 Slettnes fyr
Slettnes fyr, verdens nordligste på fastlandet. Foreslått fredet.
Siden 1905 har lyd- og lyssignalene fra fyret trygget forbifarten for både gods- og passasjertrafikk. Slettnes fyr er et av de få i Finnmark som ikke ble totalt ødelagt av tyskerne. Da krigen tok slutt, sto ti ringer igjen av støpejernstårnet. I 1948 ble fyrstasjonen reparert. Tårnet ble restaurert, de øvrige bygninger ført opp etter tegninger av arkitektene Blakstad og Munthe Kaas.  Bebyggelsen danner et harmonisk tunanlegg med stor variasjon i bruk av materialer, form og størrelse, fra de høye støpejernstårnet til det lave tre og betongbygningene.
1.6.2 Kjølnes fyr
Berlevåg kommune
1.6.3 Makkaur fyr
Vardø kommun
1.6.4 Vardø fyr
Vardø kommune
1.6.5 Bøkfjord fyr
Berlevåg kommune
1.6.6 Fruholmen fyr
Måsøy kommune
1.6.7 Helnes fyr
(Alle ovenfor nevnte fyr er foreslått fredet etter kulturminneloven)
1.6.8 Fuglenes fyr
Ruin
Alle fyrene er beskrevet i Nasjonal verneplan for Fyrstasjoner.
 

1.7 Kystfort/militære anlegg
1.7.1 Eldre militære anlegg
1.7.1.1 Årøya
Alta kommune
Fredet anlegg
1.7.2. Kystfort
militæranlegg fra krigen 1940 – 1945
1.7.2.1 Kibergneset
Tysk fort
Vardø kommune
“Fotefar mot nord”-prosjekt. Tilrettelagt for besøkende
Tilskudd fra LU, fylkeskommunen og Vardø kommune.
1.7.2.2 Skoganvarre feltsykehus
Rester etter lasarett fra 1940 - 45.
“Fotefar mot nord”-prosjekt
Tilskudd fra LU, fylkeskommunen, Porsanger kommune.
1.7.2.3 Porsangerneset
Porsanger kommune
Tysk anlegg
1.7.2.4 Makkaur
Båtsfjord kommune
Tysk anlegg
1.7.2.5 Veinesodden
Porsanger kommune
Tysk fort
1.7.2.6 Sværholt
Nordkapp kommune
Tysk anlegg
Leir for russerfanger
1.7.2.7 Storekorsnes
Alta kommune
Tysk anlegg
1.8. Bevaringsverdige fartøyer
1.8.1 “Blonny”
Fiske/fangstfart. Motor. Tre, museum
1.8.2 “Einar II”
Fiske/fangstfart. Motor. Tre,museum
1.8.3 “Kjartan”
Fiske/fangstfartøy. Motor. Tre, museum
1.8.4 “Vally”
Fiske/fangstfart. Motor. Tre, museum
1.8.5 M/K “Yngvar”
Fiskebåt, kullfyring 1936 Brukt som kvalfangstbåt.
Sterkt preget av hærverk. Det arbeides med å ta vare på båten.
1.8.6 “Vestvær”
Kutter, bygd 1966. Berlevåg museum. Fedet.

1.9.  Andre kystanlegg 
1.9.1 Bergeby handel
Nesseby kommune.
Sjøsamisk handelsgård, førkrigs
Bolighus, butikk, sauefjøs, driftsbygning, steinkai, rester etter gamle støer.
Tilskudd:
Kulturdepartementet   Kr. 250.000
LU/reiselivsprogrammet Kr. 250.000
Tilskudd fra Riksantikvaren og fylkeskommunen“Fotefar mot nord”-prosjekt
1.9.2 Oksvågen landstasjon
Rester etter Finnmarksfangsten 1864 - 1904 “Fotefar mot nord”-prosjekt

Skrevet av Forbundet KYSTEN 12.03.2003 kl. 13:36


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond