Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Ryvingen fyr

Ryvingen fyr

Ryvingen fyrstasjon ligger på en øy utenfor Mandal og er Norges sydligste fyr. Fyrstasjonen ble bygget samtidig med Hatholmen fyrstasjon, og har funksjonell og visuell forbindelse med denne. I 1897 ble den gamle fyrbygningen erstattet med et 22,5m høyt støpejernstårn og utstyrt med hurtigblinkende linse. Ryvingen fyrstasjon er den første som fikk elektrisk fyrlys og en av de første med lynblinkapparat. Stasjonen har maskinhus, uthus, vei, naust, landing, samt tufter etter tidligere bygninger og rester etter tyske anlegg. Det er tydelige spor i landskapet etter dyrking, og øya brukes fortsatt til beiting for sau. Ryvingen er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde med viktige natuvern- og friluftsinteresser i kommuneplanen for Mandal (kilde: Fyrhistorisk forening). Les mer

Overnatting og ny bruk
Fyrstasjonen er i dag fredet. Ryvingens venner samarbeider med Mandal kommune om drift av fyret og tilbyr overnatting og tar i mot besøk. Gå inn på fyrets egen nettsider. Ryvingen fyrstasjon.

 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 19.12.2006 kl. 12:59


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond