Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Norsk handverksutvikling

 (NHU) er fra 1. august 2001 det nye overbyggende navnet på det som tidligere var Handverksregisteret, opprettet i 1987, og Sekretariatet for små og verneverdige fag, opprettet i 1996. Virksomheten, våre arbeidsoppgaver og vår betjening av brukere er de samme som tidligere og er nasjonalt rettet.

NHU er opprettet etter oppdrag fra Kulturdepartementet (KD) og fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

NHU får sine drifts- og prosjektmidler fra disse departementene. NHU er lagt til, og administreres av, Maihaugen De Sandvigske Samlinger på Lillehammer. Vårt arbeidsfelt kan vi grovt si er delt i tre.

Den ene delen omfatter et register over personer som kan et handverk eller en teknikk. Foreløpig er ca. 2000 personer registrert. Det er personer som har fått kunnskapene direkte overført fra eldre læremestere vi er mest opptatt av å få registrert. Den levende og handlingsbårne kunnskapen vil forsvinne med de eldre yrkesutøverne dersom vi ikke får gitt den videre.

Den andre delen omfatter derfor arbeidet med dokumentasjon, videreføring og gjenreising av kunnskap i og om handverk. NHU har bygget opp et omfattende materiale i form av foto, videofilmer og skrevne omtaler av arbeidsteknikker innenfor en lang rekke fag og arbeidsfelt.

Den viktigste delen av dokumentasjonsarbeidet er likevel oppbygging av nye utøvende fagpersoner som kan bære denne viktige delen av kulturarven vår videre.

Den tredje delen er arbeidet med å opprettholde, styrke og videreføre fag som regnes som små og verneverdige - både ut fra næringspolitiske og kulturelle årsaker.

___________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 16.10.2003 kl. 21:52


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond