Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

Sekretariatet for små og verneverdige fag

Det er Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) som først og fremst tar for seg de små og verneverdige fagene under Opplæringslova.

Arbeidet i SSV har som målsetting at flere utdanningssøkende skal se på de små og verneverdige fagene som attraktive, og at flere bedrifter ser på det å ha lærlinger innen fagene som en ressurs.

SSV skal også arbeide med å kartlegge behovet for økt nordisk samarbeid innenfor rammene av de små og verneverdige fagene.

NHU har siden 1995 med midler fra KUF organisert og gjennomført ei prøveordning for høgre utdanning i handverk ut over nivået for svennebrev.

Handverk som kunnskapsform har sin egen pedagogikk. Utdanninga kan og skal derfor ikke sidestilles med ordinær klasseromundervisning.

Intensjonen med stipendiatordningen er å sikre at vi har til rådighet en kjernetropp av høyt kvalifiserte handverkere i fag som er viktige for vår kultur.

NHU vil gjennom sitt arbeid dokumentere, verne, videreføre og gjenreise fag og teknikker. Handverk er en særegen og umistelig del av det å være menneske, og en forutsetning for å kunne ta vare på byggverk og gjenstander som utgjør vårt fysiske kulturminnevern. Det er også nødvendig for å kunne lage og bruke mange slags ting til pryd og nytte.

Den innsikt og erfaring som hviler i handverkene kan også gi inspirasjon til ny utvikling. Vi har store potensialer i så måte. 

Forutsetningen for framtidig nytte, er at handverkene blir bevart ut fra sin egenart, og at kunnskapen blir ført videre gjennom levende mennesker.

Mer informasjon får du ved å klikke her.

__________________________________________

Skrevet av Forbundet KYSTEN 16.10.2003 kl. 21:53


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond