Kystkulturlosen Forside  Ta kontakt  Nettstedkart  www.kysten.no
 
 

NIKUs kystkultursider

Norsk institutt for kulturminneforskning.

NIKU er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innenfor kulturminneforskning. Instituttet driver forskning og utvikling samt forskningsbasert oppdragsvirksomhet for kulturminne forvaltningen og andre relevante brukere i samfunnet.

Norsk institutt for kulturminneforskning er en selvstendig stiftelse og del av Miljøalliansen A/S. Fra etableringen i 1994 og frem til 2003 var instituttet del av Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning NINA" NIKU som ett av seks institutter for anvendt forskning med basisfinansiering over Miljøverndepartementets budsjett. Disse instituttene utgjør i dag i hovedsak Miljøalliansen A/S.

 

 Krykkjene på veggen. (A. Borring)

"Krykkjene; på veggen" (A. Borring)

 

NIKU har ca. 70 ansatte, størstedelen forskere og konservatorer. Instituttet har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i Tønsberg, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo.

 

NIKUs nettsider om kystkultur.

 

Dette er i første rekke en nettside for de som forsker på kystkultur - i bred betydning - men den er også ment å skulle være til nytte for andre som på en eller annen måte er engasjert i spørsmål i tilknytning til kystkultur.

_____________________________________________

 

Skrevet av Forbundet KYSTEN 26.05.2005 kl. 15:26


Kystkulturlosen, Forbundet KYSTEN, Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no

Støttet av norsk kulturfond